Regjeringen lanserer nå en panteordning som skal sørge for flåtefornyelse i nærskipsfarten. I tillegg har NOx-fondet fått på plass en vrakpantordning.

Innen 2030 har regjeringen ambisjoner om å redusere C02-utslippene fra innenriks sjøfart og fiske med 50 prosent. Koronapandemien kan ha sørget for fortgang i fornyelse av deler av flåten, for denne uken lanserte regjeringen en kondemneringsordning for skip i nærskipsfarten.

Regjeringen har bevilget 75 millioner kroner til ordningen som skal bidra til at eldre fartøy kondemneres og erstattes av null- og lavutslippsfartøy. Redere kan motta inntil 8 millioner kroner for å hugge opp skipet i stedet for å selge det, og i tillegg lanseres det en låneordning på 600 millioner kroner som skal gå til finansiering av lavutslippsbygg i nærskipsfart og fiskeflåte.

– Dette er veldig bra. Både vrakpantordningen og toppfinansieringen vil bidra til flåtefornyelse i nærskipsfarten, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum til Teknisk Ukeblad.

Ivar Engan sier imidlertid at regjeringen også bør styrke ordningen slik at utrangerte offshorefartøy kan ta i bruk ordningen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) mener ordningen vil føre til at gamle skip forsvinner ut av flåtene.

– Mer klimavennlige skip langs kysten bidrar til å redusere utslippene. I tillegg kan dette sikre og skape nye grønne arbeidsplasser og styrke næringens konkurransekraft internasjonalt, sier næringsminister Iselin Nybø (V). 

Det er Innovasjon Norge som håndterer kondemnerings- og låneordningen. For å kunne utløse «vrakpanten», er dette noen av vilkårene som er satt:

** Søker må være norskregistrert foretak som har skip i nærskipsflåten og som går mellom norske havner eller mellom norske og europeiske havner. 

** Fartøyet som kondemneres må være et eldre fartøy, og som hovedregel må kondemneringsfartøyet være eldre enn 20 år.

 ** Tilskudd gis til bedrifter som kjøper et nytt lav- eller nullutslipsfartøy eller bygger om et nyere fartøy. 

** Det nye fartøyet må være eid av norskregistrert foretak i fem år etter at tilskuddet har kommet til utbetaling. 

** Det oppstilles ikke krav til hvilket skipsregister (flaggstat) fartøyet som blir kondemnert var registrert i.

Når det gjelder skrapingen av skipet, må det dokumenteres at skipseier vil hugge opp skipet i tråd med gjeldende regelverk for resirkulering av skip. Det betyr at det kan bli mer arbeid til de norske verftene som har fått EU-godkjenning til å resirkulere skip på en ansvarlig måte.

Foreløpig teller den norske listen seks navn: ADRS Decom Gulen, AF Offshore Decom, Green Yard, Kværner Stord, Lutelandet Industrihamn og Norscrap West.

I tillegg til regjeringens kondemneringsordning, lanserte NOx-fondet sin egen ordning tidligere i august. Gjennom fondet kan skipseiere motta opptil 10 millioner kroner i vrakpant i bytte mot at det investeres i et nytt lavutslippsskip. Støtteprogrammet har en ramme på 300 millioner kroner.

Les mer her:

Innovasjon Norge: Kondemneringsordning for skip i nærskipsfart

NOx-fondet: Støtteprogram for flåtefornyelse

Ta kontakt med våre advokater om du trenger bistand i tilknytning til flåtefornyelse og resirkulering av skip.

Jonas Tjersland
Advokat / Partner
jonas.tjersland@gtilaw.no
+47 91 33 51 02

Marcus Indrevær
Advokat / Partner
mi@gtilaw.no
+47 93 44 75 12

Morten Grønvigh
Advokat / Partner
mg@gtilaw.no
+ 47 94 01 58 88