Wirana Shipping har vedtatt en bot på syv millioner kroner som følge av forsøk på å få strandhugget skipet «Tide Carrier».

For første gang i Norge er et selskap blitt straffet for forsøk på «beaching». Det er selskapet Wirana Shipping Corporation Pte. Ltd. som nå er ilagt en bot på syv millioner kroner etter at selskapet i februar 2017 forsøkte å få seilt lasteskipet «Tide Carrier» fra Høylandsbygd i Kvinnherad til opphugging på en strand i Gadani i Pakistan uten tillatelse fra Miljødirektoratet.

 

Økokrim har etterforsket saken sammen med Vest politidistrikt, og Wirana Shipping har allerede vedtatt og betalt boten. Wirana Shipping anses som en hovedmann i saken gjennom rollen som «cash buyer», som i bransjen er aktører som kjøper eldre skip og videreselger til opphuggingsverft på strender i India, Pakistan og Bangladesh.

 

Se pressemelding fra Økokrim her: https://www.okokrim.no/boetelagt-for-forsoek-paa-ulovlig-utfoersel-av-avfall.6254325-411472.html

 

Ta kontakt med oss for vurderinger rundt opphugging av skip og andre innretninger.