Personvernerklæring for Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland og Indrevær DA

Sist endret, 28.10.2019

1 Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland og Indrevær DA («vi» eller «oss»). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om besøkende på vår nettside, mottakere av nyhetsbrev og andre personer som ev. måtte bli registrert som følge av deltakelse på seminarer eller andre arrangementer.

Behandlingsgrunnlaget er GDPR art 6 nr. 1 a og b.

2 Angående informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av informasjonskapsler på vår hjemmeside. Ved samtykke kan vi også installere informasjonskapsler for å måle trafikk og for å analysere hvordan besøkende bruker vår tjeneste. Samtykket kan trekkes når som helst.

Informasjonskapsler benyttes også i sosiale medier. Vi får kun tilgang til anonymiserte personopplysninger gjennom tredjeparter (eksempelvis Facebook mv.).

3 Markedsføring / nyhetsbrev mv.

Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser som er registrert på klienter som vi løpende yter advokattjenester til og andre som har bedt om å få vårt nyhetsbrev. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et advokatoppdrag.

Vi sender nyhetsbrev i de tilfellene hvor vi mener mottakere kan ha en interesse av innholdet. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15(3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf. markedsføringsloven § 15(1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

4 Hvem vi deler personopplysninger med

Det vil kunne være aktuelt å utlevere personopplysninger til eksempelvis IT-leverandør og andre samarbeidspartnere. Tredjeparter vil behandle opplysninger på våre vegne og i samsvar med gjeldende rettslig grunnlag for behandling av opplysninger.

5 Lagring av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er påkrevd. Trekkes samtykke, slettes personopplysninger umiddelbart.

6 Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

 

7 Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

 

9 Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss:

Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær DA

Besøksadresse: Rådhusgata 25, 0123 Oslo

Postboks 1712, Vika, 0121 Oslo

post@gtilaw.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kontakt oss

Rådhusgata 25,
0123 Oslo
post@gtilaw.no

Postboks 1712, Vika, 0121 Oslo
Org.nr. 923235396

© 2020 Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær DA