Tvisteløsning og prosedyre

Våre medarbeidere har bred erfaring med tvisteløsning, og vi fører regelmessig saker for domstolene.

Selskapet tar et bredt spekter av saker – typisk innen styreansvar, arbeidsrett, erstatningsrett og ulike former for kontraktstvister.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kontakt oss

Rådhusgata 25,
0123 Oslo
post@gtilaw.no

Postboks 1712, Vika, 0121 Oslo
Org.nr. 923235396

© 2020 Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær DA