Shipping, offshore og oljeservice

Vi bistår en rekke klienter i den maritime næringen. Våre medarbeidere har spesialkompetanse innen shipping og offshore, og to av våre medarbeidere har inhouse-erfaring fra rederi og oljeservice.

Kommersiell forståelse og bransjekunnskap er sentralt for å kunne gi gode råd, og vårt mål er å være tett på klienten, yte effektivt og sørge for kvalitet.

Vi bistår bredt innen fagdisipliner som er knyttet til shipping, offshore og oljeservice, men har særlig kompetanse innen følgende:

 • Forhandling og rådgivning knyttet til skipsbyggingskontrakter og andre nybygg
 • Leverandørkontrakter
 • Anbudsprosesser
 • Finansiering
 • Kjøp og salg av skip
 • Registrering av skip
 • Certepartier
 • Managementavtaler
 • Arrest og sikring av krav
 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll
 • Tvisteløsning

Selskapet har et bredt nettverk i utlandet, og vi samarbeider med utenlandske advokater ved behov.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kontakt oss

Rådhusgata 25,
0123 Oslo
post@gtilaw.no

Postboks 1712, Vika, 0121 Oslo
Org.nr. 923235396

© 2020 Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær DA