Finansiering

Vårt advokatteam har bred erfaring med spørsmål knyttet til finansiering. Vi kan være sparringspartner ved spørsmål om hvordan en transaksjon eller kapitalinnhenting kan gjennomføres praktisk og i tråd med regelverket.

Vi kan bistå med utarbeidelse, gjennomgang og strukturering av låneavtaler, og vi kan bistå ved etablering av obligasjoner, konvertible lån og andre instrumenter.  Dette inkluderer også å sørge for sikkerheter for slike lån.

Våre medarbeidere bistår eksempelvis oppstartsselskaper i hva som er en praktisk vei å gå for å sikre finansiering, og dermed oppstår spørsmål om utvanningseffekt og om verktøy som folkefinansiering er formålstjenlig.

Vi tar også oppdrag som tillitsmenn for obligasjonseierne i obligasjonslån.   

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kontakt oss

Rådhusgata 25,
0123 Oslo
post@gtilaw.no

Postboks 1712, Vika, 0121 Oslo
Org.nr. 923235396

© 2020 Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær DA