Arbeidsrett

Vi bistår i arbeidsrettslige spørsmål både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og kan bistå med utforming av arbeidsavtaler, rådgivning knyttet til virksomhetsoverdragelser og nedbemanning, samt håndtering av oppsigelse og avskjed. Dagens arbeidsliv er i endring, og dermed oppstår en lang rekke spørsmål om arbeidstid, lønnsvilkår og andre forhold som eventuelt kan komme i konflikt med gjeldende rett.

Vi har bred erfaring med arbeidsrettslige tvister, og våre medarbeidere har ført flere saker for domstolene, både for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kontakt oss

Rådhusgata 25,
0123 Oslo
post@gtilaw.no

Postboks 1712, Vika, 0121 Oslo
Org.nr. 923235396

© 2020 Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær DA