Advokat Jonas Tjersland i Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland og Indrevær DA går inn som styreleder i Anders Sveaas' og hustru Granvilde f. Knudsen Mandalsfond.

Stiftelsen ble nylig etablert av Christen Sveaas, men vil ha sitt første virkeår i 2020. Stiftelsen har som formål å bevare og forskjønne den gamle trehusbebyggelsen i Mandal sentrum og på Rosnes, Skjernøy. Stiftelsen vil også bidra til bevaring og etablering av rosehager og rosebed i de nevnte områder, samt bidra til tiltak for å bevare villaksbestanden i Mandalselva.

Stiftelsen vil også eie kunstverk som man vil stille til disposisjon for langvarige utlån til lokale museer i Mandal.

Les artikkel her: Lindesnes avis – digitalt.

Les artikkel her: Lindesnes avis – PDF.

Nettside: https://www.mandalsfondet.no/